Disclaimer

Disclamer website Repair Management Nederland BV, besproken als RMN

Inhoud:

De informatie die door RMN wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend informatief en kan zonder aankondiging op ieder moment worden aangepast.

Aansprakelijkheid:

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RMN kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. RMN en haar leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. RMN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door RMN zijn ontwikkeld en waarnaar toe wordt verwezen (of via hyperlinks) of websites die verwijzen naar de website van RMN.

Verantwoordelijkheid:

De afnemer van de informatie van de website is verantwoordelijk voor de keuze en gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie zonder toestemming van RMN niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het merk Swiss Solutions is eigendom van RMN. De naam Swiss Solutions en Logo mogen niet door derden worden gebruikt zonder toestemming van RMN. Het is niet toegestaan om goederen aan te prijzen onder de naam Swiss Solutions die niet door Swiss Solutions op de markt gebracht worden.

E-mail disclaimer

Ieder door RMN verzonden e-mail en eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht met de bijgevoegde bestanden te retourneren. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van RMN. Wij willen de ontvanger erop wijzen dat dit bericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virussen. RMNĀ is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.