Wencon® Veiligheidsinformatie

Onder de download zijn alle Wencon materiaal veiligheidsbladen te vinden.

Met het uitbrengen van de nieuwe Wencon MSDS zijn deze uit de Wencon Manual verwijderd. Alle Wencon MSDS staan nu in een speciaal boekje. Tevens zijn de veiligheidsbladen eenvoudig via onze website of de Wencon website www.wencon.com the downloaden. De Nederlandstalige veiligheidsbladen zijn via de downloads te vinden.

Wencon Veiligheidsbladen in het Nederlands zijn op verzoek leverbaar. 

Belangrijk nieuws betreffende Transport van Wencon producten PDF

Nieuwe gevarengoederen regels geldig vanaf 1 januari 2015 betekenen dat alle Wencon producten, uitgezonderd de Wencon Cleaner nu vervoerd kunnen worden per koerier direct naar de uiteindelijke bestemming. A.u.b. zie de nieuwe gevaren goederen regeling hieronder:

Verpakkingen welke milieugevaarlijke stoffen of mengsels bevatten welke aan de UN 3082 criteria voldoen (meeste Wencon Producten) behoeven niet langer gemarkeerd te worden met de milieugevaarlijke stoffen pictogrammen, wanneer deze worden getransporteerd in enkele- of combiatieverpakkingen, en een netto hoeveelheid per enkele of binnenverpakking van 5 L of minder bevatten.

Wencon MSDS Book

Wencon MSDS Sheet Example